Mediciner

Medicin som kan bota alla de fasansfulla sjukdomarna som finns i vår värld är något som vi alla vill ska finnas tillgängligt och på marknaden. Forskare runt om i världen jobbar dag och natt för att lyckas skapa nya mediciner som kan hjälpa oss människor.
Medicin är en dyr utgift för den som bor i ett land där många mediciner inte är subventionerade av staten. Fortfarande saknar vi botemedel till många av de värsta sjukdomarna, men människan har redan kommit en bra bit på vägen när det gäller revolutionernade mediciner som idag finns på marknaden. Vem trodde för 20 år sedan att dedt skulle dyka upp en bromsnings medicin för HIV.
Medicin marknaden är en mycket lukrativ marknad eftersom det är mycket pengar som står på spel. Dessutom är det en marknad som hela tiden ökar, eftersom världens befolkning ökar. Idag lever vi längre tak vare de mediciner som finns där ute. För tillverkare av mediciner betyder det alltså en marknad som konstant växer. Med nya teknologier och kunskaper har idagh läkemedelsföretagen helt nya förutsättningar än avd som tidigare funnits, och denna trend kommer troligtis att fortsätta.